Actueel nieuws

Bedrijfsverplaatsing

Door de continue aanscherping van landelijke en regionale wet- en regelgeving wordt een duurzame voortzetting van (agrarische) bedrijven in de nabijheid van de functies natuur en wonen steeds vaker beperkt. Een belangrijke factor hierin is de reconstructie van het landelijke gebied. De overheid heeft een aantal financieringsmogelijkheden die ondernemers ondersteunen bij een bedrijfsverplaatsing, zoals bijvoorbeeld de VIV-regeling (Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij). Crijns Rentmeesters is gespecialiseerd in het toepassen van maatwerk bij individuele bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven.

Crijns Rentmeesters begeleidt ondernemers bij bedrijfsverplaatsingen en bekijkt naast de mogelijke overheidssubsidies ook de mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen voor de verplaatsing. Zoals de ontwikkeling naar woningbouw op de oude bedrijfslocatie. In goed overleg wordt gekeken naar herontwikkelingsmogelijkheden, de verkoop van de huidige bedrijfslocatie en aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie.

Aan de hand van vigerende wet- en regelgeving wordt in overleg met alle betrokken (overheids-) instanties naar creatieve oplossingen gezocht. Wij proberen voor alle partijen een meerwaarde te creëren. Deze meerwaarde geldt zowel voor de milieutechnische als de ruimtelijke en financiële aspecten van een bedrijfsverplaatsing.

Onderstaand is een voorbeeld van een bedrijfsverplaatsing weergegeven:

De intensieve veehouderij is op een niet-duurzame locatie nabij een kern gelegen en wordt verplaatst naar een duurzame locatie in een landbouw-ontwikkelingsgebied.

De vrijkomende locatie wordt herontwikkeld naar woningbouw.

Luchtfoto oude bedrijfslocatie
 
Situatie oude locatie na herontwikkeling

Terug                                                                                                       Home