Actueel nieuws

Kwaliteitsverbetering

Het platteland is in ontwikkeling. Door economische omstandigheden stoppen veel agrariërs met hun bedrijf of zoeken zij naar een andere of nevenfunctie. Ook particulieren hebben locaties met vrijgekomen (leegstaande) agrarische bedrijfsgebouwen.

De Brabantse Verordening ruimte legt de kaders van deze ontwikkelingen vast. Nieuwe bestemmingsmogelijkheden of uitbreidingen worden gekoppeld aan de eis tot kwaliteitsverbetering van landschap en milieu. Voorbeelden van kwaliteitsverbeteringen zijn: ontwikkeling van nieuwe natuur, landschappelijke aanpassingen, erfbeplantingen en sanering van oude gebouwen. Nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk in combinatie met deze aanpassingen.

Onderstaand weergegeven voorbeeld betreft een boomkwekerij inclusief glas-opstanden en containervelden gelegen in een bebouwingsconcentratie welke herontwikkeld is naar woningbouwlocatie in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Terug                                                                                                       Home