Actueel nieuws

Landgoedontwikkelingen

Een ontwikkeling die de laatste jaren sterk in de belangstelling staat, is de ontwikkeling van nieuwe landgoederen. Met de ontwikkeling van nieuwe landgoederen beoogt de overheid een stimulans voor de aanleg van bossen en andere natuurgebieden. Dit is interessant voor agrariërs die hun bedrijf beëindigen en zo een geheel nieuwe invulling aan hun gronden kunnen geven. Het is ook interessant voor mensen die op zoek zijn naar een bijzonder woningtype midden in het landschap en dicht tegen de natuur.

Per provincie verschillen de voorwaarden voor het oprichten van een landgoed. Uniform is dat aanleg van nieuwe natuur wordt betaald door de ontwikkeling van luxe woningbouw. Afhankelijk van de hoeveelheid ‘nieuw groen’ mogen één of meerdere woningen opgericht worden. Belangrijk is ook dat het landgoed voor het grootste deel wordt opengesteld voor publiek. Met de inrichting dient hier ook rekening mee gehouden te worden.

In sommige gevallen is het mogelijk een landgoed te realiseren met hulp van de PSN (stimuleringsregeling natuur). Daarbij compenseert de overheid een groot deel van de daling van de grondwaarde bij het omzetten van landbouwgrond naar natuur. Wanneer u voldoet aan de voorwaarden kunt u een NSW-landgoed erkenning aanvragen. Dat levert belastingvoordelen op.

Voorbeelden van landgoederen zijn te vinden via de volgende links:

Landgoed Hooghuys

Onderstaand is een schets en een impressie  van een landgoedplan weergegeven:

Terug                                                                                                       Home