Actueel nieuws

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren.

Vanaf 22 december 2022 zitten we gevestigd in het kantoor van Aelmans in Asten, waar ook dochteronderneming Archimil Bouw- en milieuadviseurs gevestigd zit.

Het nieuwe adres is Koningsplein 20, 5721 GJ Asten.

Onteigening

Heeft u te maken met onteigening? De overheid gebruikt het instrument onteigening ten behoeve van de ruimtelijke inrichting. Dat kan gebeuren in verschillende situaties. Bijvoorbeeld de aanleg van wegen of woningbouw. De hiervoor benodigde grond is vaak in handen van particulieren of bedrijven. Soms kan de overheid de grond gewoon kopen, soms lukt dat niet. Dan kan de overheid, bijvoorbeeld de gemeente, een onteigeningsprocedure inzetten. Onteigening is echter alleen mogelijk in het algemeen belang, onder bepaalde voorwaarden en in overeenstemming met nationaal en internationaal recht.

Crijns Rentmeesters adviseert en begeleidt particulieren gedurende het gehele administratieve onteigeningstraject. Tevens voert Crijns Rentmeesters de onderhandelingen namens opdrachtgever met de betreffende overheidsinstantie en worden desgewenst taxaties verricht ten behoeve van een minnelijke schikking.

Terug                                                                                                       Home