Actueel nieuws

Privacy

Crijns Rentmeesters bv, gevestigd aan Witvrouwenbergweg 12 5711 CN Someren, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.crijns-rentmeesters.nl
info@crijns-rentmeesters.nl
0493-471777

Functionaris Gegevensbescherming van Crijns Rentmeesters is R. Venner
R.venner@crijns-rentmeesters.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Crijns Rentmeesters bv verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam
- Geboortedatum en –plaats
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Locatiegegevens

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken:

- het maken van overeenkomsten
- het doen van aanvragen namens u
- het afhandelen van uw betaling

Geautomatiseerde besluitvorming

Crijns Rentmeesters bv neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Crijns Rentmeesters bv bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Crijns Rentmeesters bv verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken

Crijns Rentmeesters bv gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Crijns Rentmeesters bv én heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Hiervoor kunt u een verzoek indien via info@crijns-rentmeesters.nl.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Crijns Rentmeesters bv neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@crijns-rentmeesters.nl.