Actueel nieuws

Landschapsinpassingsplannen

Op basis van provinciaal beleid dienen ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied gepaard te gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap. De omvang van deze kwaliteitsverbetering is afhankelijk van het effect van de ruimtelijke ontwikkeling op de waarde van de ondergrond.

Ten behoeve van deze vereiste kwaliteitsverbetering kan Crijns Rentmeesters voor u de waardestijging van de ondergrond berekenen en op basis daarvan een landschappelijk inpassingsplan opstellen. Een dergelijk landschappelijk inpassingsplan bestaat uit een inrichtingsschets met een toelichting waarin de omvang van de kwaliteitsverbetering verantwoord wordt.

Terug                                                                                                       Home