Actueel nieuws

Recreatieve ontwikkelingen

Naast landbouw en natuur is de recreatieve sector een grote speler op het platteland. De recreatieve sector levert een belangrijke en omvangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van het platteland en is dan ook sterk medebepalend voor de vitaliteit van de landelijke leefomgeving.  

Bij de ontwikkeling van een recreatieve (neven)functie kan Crijns Rentmeesters zorgdragen voor de begeleiding van het project. Een voorbeeld  van een gerealiseerde herontwikkeling van een agrarische bedrijfslocatie naar recreatieve locatie is de ontwikkeling van de Recreatieve Poort Goirle. 

De Recreatieve Poort Goirle is gelegen op het snijvlak van landgoed Nieuwkerk en landgoed Gorp & Roovert op circa twee kilometer vanaf de stedelijke regio Breda - Tilburg. Ter plaatse van de Recreatieve Poort Goirle worden een parkeerplaats, informatievoorziening, een paardenstandplaats, een fietsenstalling, horeca, een openbare toiletvoorziening, een speelweide en een bedrijfswoning gerealiseerd.

Impressie horecavoorziening Recreatieve Poort Goirle

Terug                                                                                                       Home