Actueel nieuws

Bemiddeling, taxaties en verwerving

Crijns Rentmeesters kan voor u alle taxaties verrichten van agrarisch onroerend goed. Wij hebben veel ervaring met:

•  fiscale taxaties 
•  planschade taxaties 
•  taxaties ten behoeve van onteigening 
•  taxaties in het kader van provinciale regelingen

Terug                                                                                                       Home