Actueel nieuws

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren.

Vanaf 22 december 2022 zitten we gevestigd in het kantoor van Aelmans in Asten, waar ook dochteronderneming Archimil Bouw- en milieuadviseurs gevestigd zit.

Het nieuwe adres is Koningsplein 20, 5721 GJ Asten.

Landschapsinpassingsplannen

Op basis van provinciaal beleid dienen ruimtelijke ontwikkelingen buiten bestaand stedelijk gebied gepaard te gaan met een kwaliteitsverbetering van het landschap. De omvang van deze kwaliteitsverbetering is afhankelijk van het effect van de ruimtelijke ontwikkeling op de waarde van de ondergrond.

Ten behoeve van deze vereiste kwaliteitsverbetering kan Crijns Rentmeesters voor u de waardestijging van de ondergrond berekenen en op basis daarvan een landschappelijk inpassingsplan opstellen. Een dergelijk landschappelijk inpassingsplan bestaat uit een inrichtingsschets met een toelichting waarin de omvang van de kwaliteitsverbetering verantwoord wordt.

Terug                                                                                                       Home