Onderdeel van Aelmans Adviesgroep

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren. Meer informatie kunt u vinden op www.aelmans.com.

Maatwerk-ontwikkelingen

Binnen de provincie Noord-Brabant is het middels toepassing van een regeling voor maatwerk omgevingskwaliteit mogelijk om rode functies zoals woningen te realiseren bij sanering van gebouwen en bedrijven.

Het traject van begeleiding en advisering wordt op uw persoonlijke situatie toegespitst. Wij werken in bijna alle gevallen met een vooraf afgesproken prijs. Zo weet u van tevoren wat de kosten zijn.

Het traject bestaat uit:
- Een intakegesprek;
- Het afstemmen van de werkzaamheden;
- Quick scan waarbij inzicht wordt verschaft in de planologische haalbaarheid van het plan en de financiële gevolgen;
- Het opstellen van een planvoorstel voor principe-medewerking;
- Het opstellen van een ruimtelijk plan voor de benodigde procedure inclusief de begeleiding van de onderzoeken en van de te volgen procedure;
- Projectmanagement bestaande uit de contacten met de gemeente en de afstemming met eventuele andere adviseurs of accountants;
- Eventueel bemiddeling bij verkoop;
- Nazorg.

Terug                                                                                                       Home