Actueel nieuws

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren.

Vanaf 22 december 2022 zitten we gevestigd in het kantoor van Aelmans in Asten, waar ook dochteronderneming Archimil Bouw- en milieuadviseurs gevestigd zit.

Het nieuwe adres is Koningsplein 20, 5721 GJ Asten.

Milieuonderzoek

Indien u voornemens bent uw locatie te herontwikkelen, maar twijfelt aan de milieutechnische haalbaarheid van de beoogde ontwikkeling, kan Crijns Rentmeesters uw ontwikkeling op voorhand op de volgende punten toetsen:

- Geur;
- Luchtkwaliteit;
- Bedrijven en milieuzonering;
- Externe veiligheid;
- Stikstofdepositie.

Middels een dergelijke pre-toets krijgt u direct duidelijkheid vooraf en kunt u eventueel onnodige procedurekosten voorkomen.

Terug                                                                                                       Home