Actueel nieuws

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren.

Vanaf 22 december 2022 zitten we gevestigd in het kantoor van Aelmans in Asten, waar ook dochteronderneming Archimil Bouw- en milieuadviseurs gevestigd zit.

Het nieuwe adres is Koningsplein 20, 5721 GJ Asten.

Herontwikkeling onroerend goed

Herontwikkeling van onroerend goed gebeurt om verschillende redenen. Bijvoorbeeld bij het oplossen van knelpunten rond bebouwing, bij de verplaatsing van landbouwbedrijven of als gevolg van sanering van oude stallen. Bij deze herontwikkeling is er sprake van rode (onroerend goed) en groene componenten (natuur, landschap, water, recreatie). Bij Rood-voor-Groen-constructies gaat het erom dat rode (bebouwing) ontwikkelingen samen gaan met groene ontwikkelingen. Voorbeelden in de provincie Noord-Brabant zijn onder andere:

De regeling Ruimte voor Ruimte
Nieuwe landgoederen
Recreatieve ontwikkelingen
Kwaliteitsverbetering landschap

De mogelijkheden voor herontwikkeling  en Rood-voor-Groen verschillen per provincie, en soms ook per gemeente. Het initiatief voor het realiseren van een project ligt niet bij de overheid, maar bij particulieren/ontwikkelaars/beleggers/ maatschappelijke organisaties.

Heeft u ideeën voor een project of een geschikte locatie, dan is het verstandig om deze plannen van tevoren goed uit te werken. Hierbij geldt het principe ‘de eerste klap is een daalder waard’. Crijns Rentmeesters kan uw ideeën uitwerken en vertalen naar een haalbaar plan.

Het traject bestaat uit:
• Een intakegesprek;
• Het afstemmen van de werkzaamheden;
• Quick scan waarbij inzicht wordt verschaft in de planologische haalbaarheid van het plan en de financiële gevolgen;
• Het opstellen van een bestemmingsplan dan wel een ruimtelijke onderbouwing voor de benodigde procedure;
• Projectmanagement bestaande uit de contacten met de gemeente en de afstemming met eventuele andere adviseurs of accountants;
• Bemiddeling bij verkoop;
• Nazorg.

Wij spreken in de meeste gevallen vooraf een prijs af zodat u nooit voor verrassingen komt te staan.

Onderstaand is een impressie weergegeven van een herontwikkeling van een intensieve veehouderij en een manege in Someren naar woningbouwlocaties.

Terug                                                                                                       Home