Actueel nieuws

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren.

Vanaf 22 december 2022 zitten we gevestigd in het kantoor van Aelmans in Asten, waar ook dochteronderneming Archimil Bouw- en milieuadviseurs gevestigd zit.

Het nieuwe adres is Koningsplein 20, 5721 GJ Asten.

Kwaliteitsverbetering

Het platteland is in ontwikkeling. Door economische omstandigheden stoppen veel agrariërs met hun bedrijf of zoeken zij naar een andere of nevenfunctie. Ook particulieren hebben locaties met vrijgekomen (leegstaande) agrarische bedrijfsgebouwen.

De Brabantse Verordening ruimte legt de kaders van deze ontwikkelingen vast. Nieuwe bestemmingsmogelijkheden of uitbreidingen worden gekoppeld aan de eis tot kwaliteitsverbetering van landschap en milieu. Voorbeelden van kwaliteitsverbeteringen zijn: ontwikkeling van nieuwe natuur, landschappelijke aanpassingen, erfbeplantingen en sanering van oude gebouwen. Nieuwe ontwikkelingen worden mogelijk in combinatie met deze aanpassingen.

Onderstaand weergegeven voorbeeld betreft een boomkwekerij inclusief glas-opstanden en containervelden gelegen in een bebouwingsconcentratie welke herontwikkeld is naar woningbouwlocatie in combinatie met de ontwikkeling van nieuwe natuur.

Terug                                                                                                       Home