Onderdeel van Aelmans Adviesgroep

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren. Meer informatie kunt u vinden op www.aelmans.com.

Omgevingsplan

Wijzging omgevingsplan

Wie ingrijpt in de fysieke leefomgeving, krijgt te maken met het omgevingsplan. Hierin staat hoe de gemeente haar leefgebied wil ontwikkelen en beschermen. Er is één plan per gemeente, met daarin alle regels voor de fysieke leefomgeving. Regels voor planologie en de verdeling van functies, maar ook voor activiteiten. 

Omgevingswet

Het omgevingsplan is een van de instrumenten in de Omgevingswet. Deze wet regelt vanaf 1 januari 2024 alle aspecten van de fysieke leefomgeving. Denk bijvoorbeeld aan bouw, water, infrastructuur, gezondheid en natuur. Al die aspecten maken integraal deel uit van visie en beleid op Rijks-, provinciaal en gemeentelijk niveau. 

Speelruimte

Het omgevingsplan geeft gemeenten meer speelruimte dan het oude bestemmingsplan. Het uitgangspunt is dat de verschillende functies evenwicht over locaties verdeeld zijn. Binnen dat kader hebben gemeenten een bestuurlijke afwegingsruimte om gebieden te beheren en ontwikkelen.

Terug                                                                                                       Home