Actueel nieuws

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren.

Vanaf 22 december 2022 zitten we gevestigd in het kantoor van Aelmans in Asten, waar ook dochteronderneming Archimil Bouw- en milieuadviseurs gevestigd zit.

Het nieuwe adres is Koningsplein 20, 5721 GJ Asten.

Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen

De regeling Ruimte voor Ruimte is een instrument waarbij het oprichten van nieuwe woningen wordt gekoppeld aan de sanering van stallen.  De woningen mogen enkel worden gebouwd op locaties die voldoen aan de Rood voor Groen richtlijnen. Zij mogen, bijvoorbeeld, enkel in de randen van de woonkernen of in bebouwingsclusters worden gerealiseerd.

Mat Crijns, oprichter en directeur van Crijns Rentmeesters, is één van de grondleggers van het instrument Ruimte voor Ruimte in Brabant. Wij zijn daarmee gespecialiseerd in de begeleiding en advisering van particuliere Ruimte voor Ruimte initiatieven. Alleen in de Provincie Noord Brabant hebben wij al ongeveer 100 initiatieven begeleid.

U kunt mogelijk gebruik maken van de regeling, indien u:
- Eigenaar bent van een intensief veehouderijbedrijf en dit bedrijf wil saneren;
- Eigenaar bent van een perceel grond in een woningbouwomgeving.

Het traject van begeleiding en advisering wordt op uw persoonlijke situatie toegespitst. Wij werken in bijna alle gevallen met een vooraf afgesproken prijs. Zo weet u van tevoren wat de kosten zijn.

Het traject bestaat uit:
- Een intakegesprek;
- Het afstemmen van de werkzaamheden;
- Quick scan waarbij inzicht wordt verschaft in de planologische haalbaarheid van het plan en de financiële gevolgen;
- Het opstellen van een planvoorstel voor principe-medewerking;
- Het opstellen van een bestemmingsplan dan wel een ruimtelijke onderbouwing voor de benodigde procedure inclusief de begeleiding van de onderzoeken en van de te volgen procedure;
- Projectmanagement bestaande uit de contacten met de gemeente en de afstemming met eventuele andere adviseurs of accountants;
- Bemiddeling bij verkoop;
- Nazorg.

Onderstaand is een voorbeeld van een Ruimte voor Ruimte ontwikkeling weergegeven:

Per woning dient de sloop van 1.000 m² stallen plaats te vinden en dient 3.500 kg fosfaatrechten te worden ingetrokken.

In ruil daarvoor mag woningbouw plaatsvinden.

Terug                                                                                                       Home