Actueel nieuws

Sinds 1 juni 2021 maken wij deel uit van de Aelmans Adviesgroep. De samenwerking brengt ons zekerheid voor de toekomst, maar ook toegang tot de brede kennis en expertise op het gebied van omgeving, vastgoed, bouw, agro en milieu. Hierdoor kunnen wij op nog bredere basis adviseren.

Vanaf 22 december 2022 zitten we gevestigd in het kantoor van Aelmans in Asten, waar ook dochteronderneming Archimil Bouw- en milieuadviseurs gevestigd zit.

Het nieuwe adres is Koningsplein 20, 5721 GJ Asten.

Bedrijfsverplaatsing

Door de continue aanscherping van landelijke en regionale wet- en regelgeving wordt een duurzame voortzetting van (agrarische) bedrijven in de nabijheid van de functies natuur en wonen steeds vaker beperkt. Een belangrijke factor hierin is de reconstructie van het landelijke gebied. De overheid heeft een aantal financieringsmogelijkheden die ondernemers ondersteunen bij een bedrijfsverplaatsing, zoals bijvoorbeeld de VIV-regeling (Verplaatsingsregeling Intensieve Veehouderij). Crijns Rentmeesters is gespecialiseerd in het toepassen van maatwerk bij individuele bedrijfsverplaatsingen van agrarische bedrijven.

Crijns Rentmeesters begeleidt ondernemers bij bedrijfsverplaatsingen en bekijkt naast de mogelijke overheidssubsidies ook de mogelijkheden voor alternatieve financieringsbronnen voor de verplaatsing. Zoals de ontwikkeling naar woningbouw op de oude bedrijfslocatie. In goed overleg wordt gekeken naar herontwikkelingsmogelijkheden, de verkoop van de huidige bedrijfslocatie en aankoop van een nieuwe bedrijfslocatie.

Aan de hand van vigerende wet- en regelgeving wordt in overleg met alle betrokken (overheids-) instanties naar creatieve oplossingen gezocht. Wij proberen voor alle partijen een meerwaarde te creëren. Deze meerwaarde geldt zowel voor de milieutechnische als de ruimtelijke en financiële aspecten van een bedrijfsverplaatsing.

Onderstaand is een voorbeeld van een bedrijfsverplaatsing weergegeven:

De intensieve veehouderij is op een niet-duurzame locatie nabij een kern gelegen en wordt verplaatst naar een duurzame locatie in een landbouw-ontwikkelingsgebied.

De vrijkomende locatie wordt herontwikkeld naar woningbouw.

Luchtfoto oude bedrijfslocatie
 
Situatie oude locatie na herontwikkeling

Terug                                                                                                       Home