Actueel nieuws

Planschade

Crijns Rentmeesters heeft ruime ervaring met advisering op het gebied van herontwikkeling van onroerend goed in zowel landelijk als stedelijk gebied. Een essentieel onderdeel van betreffende advisering is het analyseren van het mogelijke planschaderisico. Wij kunnen als onafhankelijk deskundige adviseren over bij gemeenten ingediende planschadeclaims. Tevens kunnen wij een gemeente of initiatiefnemer van een bouwproject adviseren over mogelijke planschaderisico’s.

Terug                                                                                                       Home