Actueel nieuws

Digitalisering bestemmingsplannen

Op grond van de Wet ruimtelijke ordening is de digitalisering van onder andere bestemmings- en wijzigingsplannen verplicht. Crijns Rentmeesters beschikt over de expertise om deze plannen te digitaliseren ten behoeve van publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl. Alle door Crijns Rentmeesters opgestelde bestemmings- en wijzigingsplannen worden standaard gedigitaliseerd opgeleverd. Daarnaast kan Crijns Rentmeesters uw reeds opgestelde bestemmings- en wijzigingsplannen voor u digitaliseren.

Klik voor een voorbeeld van een gedigitaliseerd bestemmingsplan op onderstaande link:
Voorbeeld gedigitaliseerd bestemmingsplan

Terug                                                                                                       Home